Werkwijze

Wanneer u zich heeft aangemeld neem ik contact met u op en stel u een aantal vragen om in te schatten of psychotherapie geïndiceerd is. Wanneer dat zo is, maken we na één of meerdere intakegesprekken een behandelplan waarin de doelen van de therapie staan. In de therapie gaan we doelgericht aan de slag, met gebruik van methoden die aangetoond effectief zijn, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. Cognitieve gedragstherapie is vooral gericht op de actualiteit (www.vgct.nl). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een methode waarmee nare gebeurtenissen worden verwerkt, zonder dat u daar heel lang en intensief over hoeft te praten. EMDR kan ook goed worden gebruikt wanneer er sprake is van een beschadigd of negatief zelfbeeld (www.EMDR.nl).