Therapie

Wanneer u last heeft van psychische klachten, neemt u in eerste instantie contact op met uw huisarts. Deze schat in of u hulp nodig heeft, en verwijst u in dat geval. Op de verwijsbrief staat samen met de naam, agb-code en handtekening van uw huisarts, dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis. De datum van de verwijsbrief moet nadrukkelijk vóór de eerste afspraakdatum liggen.

Wanneer u een verwijzing heeft van een andere arts dan uw huisarts, informeert u zelf bij uw verzekeraar of de kosten van de therapie worden vergoed. Indien dit het geval is, is het van belang dat u weet wat uw verzekeraar op de verwijsbrief wil zien staan.

Aanmelding

Wanneer u zich vervolgens telefonisch aanmeldt, stel ik een aantal vragen om in te schatten of therapie bij mij geïndiceerd is. Wanneer dat zo is, maken we een afspraak voor één of meerdere intakegesprekken, waarin we bespreken waar u tegenaan loopt en hoe ik u daar verder bij kan helpen.

Wanneer de klachten binnen de praktijk behandeld kunnen worden, starten we na de intake gelijk met de behandeling.

Wanneer aan de telefoon of na de intake blijkt dat de klachten beter in een andere setting behandeld kunnen worden, bespreek ik dat met u en zal ik u zo gericht mogelijk advies geven.

Therapie

We beginnen met het maken van een behandelplan, waarin de doelen van de behandeling staan. Ook spreken we af welke interventies we gebruiken om de doelen te bereiken.

In de therapie gaan we doelgericht aan de slag. Ik werk met methoden die aangetoond effectief zijn, voornamelijk met cognitieve gedragstherapie, EMDR en Schematherapie.

Cognitieve gedragstherapie is vooral gericht op de actualiteit. Het gaat met name over moeilijkheden die in het heden spelen (zie www.vgct.nl). Er wordt wel onderzocht hoe de huidige problemen tot stand zijn gekomen, maar de nadruk zal vooral liggen op verandering van het (probleem-) gedrag.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een methode waarmee nare gebeurtenissen kunnen worden verwerkt, zonder dat u daar lang en intensief over hoeft te praten. We gebruiken dit wanneer de gebeurtenissen een duidelijke oorzaak zijn van de huidige klachten. EMDR kan ook goed worden gebruikt wanneer er sprake is van een beschadigd of negatief zelfbeeld (www.emdr.nl).

Bij schematherapie wordt onderzocht welke schema’s (al jong ontwikkelde gedachtepatronen die ook je gedrag aansturen) je onbewust in de weg zitten in het ‘hier en nu’. In schematherapie ligt veel nadruk op je opvoeding, omgeving, en vroege ervaringen.

Het aantal sessies dat we nodig hebben, varieert per klachtgebied. Wanneer de huisarts heeft verwezen voor de GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ) is het maximaal aantal sessies 12. Wanneer de huisarts voor de G-GGZ heeft verwezen (Gespecialiseerde GGZ, soms ook Specialistische GGZ genoemd, S-GGZ) zijn meer sessies geïndiceerd. In beide gevallen plannen we zoveel sessies als nodig, en niet meer dan nodig.

Indien ik afwezig ben, bijvoorbeeld in vakantieperiodes, dan bespreek ik van tevoren met u met wie u tijdens mijn afwezigheid in geval van dringende spoed binnen kantoortijden contact kunt opnemen.

Tijdens de gehele therapie wordt rekening gehouden met uw privacy, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Routine Outcome Monitoring

We evalueren periodiek hoe de therapie loopt en of er iets verandert in het klachtniveau. We bespreken uw ervaringen, en door periodiek vragenlijsten in te vullen wordt tevens objectief het beloop van de therapie weergegeven met betrekking tot uw klachten. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM).

Crisis

Er is bij de praktijk geen crisisdienst aanwezig. Indien er buiten kantoortijden acute zorg nodig is die niet kan wachten tot de volgende werkdag, neemt u daarom contact op met uw eigen huisarts of diens vervanger.