Informatie

Deze pagina is voor het grootste deel nog onder constructie, en kan derhalve worden bijgewerkt

Bekostiging

De overheid heeft besloten dat er vanaf 1 januari 2022 een ander bekostigingsmodel is gekomen. De DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie’s) zijn verleden tijd, in plaats hiervan wordt er nu gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover kunt u  vinden via: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf 

Contracten

Voor 2023 is een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA , ONVZ, VvAA zorgverzekering, PNOzorg , Jaaah, Zilveren Kruis, Achmea, FBTO, Interpolis, Pro Life, Zie Zo, De Friesland, DSW, In Twente en De Salland.

Voor de zekerheid is het prettig als u zelf ook even contact opneemt met uw verzekeraar, zodat u zeker weet dat deze uw behandeling bij mij vergoed.

De factuur gaat, wanneer u bij een hen bent verzekerd, gelijk naar de verzekeraar. De verzekeraar maakr aanspraak op uw eigen risico.

Indien u elders verzekerd bent, wordt de factuur naar u gestuurd. U dient deze dan in, en het openblijvende bedrag is voor eigen rekening. Ik verzoek u vriendelijk om van tevoren eerst even contact op te nemen met uw verzekeraar, zodat u inzicht heeft in uw eigen situatie.

Kwaliteit

Ik beschik over een kwaliteitsstatuut. Hierin is weergegeven hoe de praktijk is georganiseerd en hoe de kwaliteit van zorg is geborgd.

Ook werk ik volgens de zorgstandaarden: hierin is vanuit cliĆ«ntenperspectief beschreven waar kwalitatief goede zorg aan moet voldoen, zowel wat betreft de inhoud van de zorg (zoals behandeling) als voor de organisatie ervan en de ondersteuning van zelfmanagement.

Indien u een klacht heeft, vind ik het prettig dat u deze met mij bespreekt. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Daarnaast kunt u desgewenst ook contact opnemen met de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

KvK nummer: 17283430