Home

Psychische klachten kunnen soms behoorlijk in de weg zitten. Wanneer het niet lukt om de klachten zelf of met behulp van vrienden of familie op te lossen, kan professionele hulp van een Psychotherapeut of GZ-psycholoog gewenst zijn. Klachten waarmee mensen zich aanmelden zijn bijvoorbeeld somberheid, angst, herinneringen aan traumatische gebeurtenissen, dwang, studieproblemen, onverwerkte rouw en een negatief zelfbeeld. Ook kunnen men sen zich aanmelden wanneer ze last hebben van persoonlijkheidsproblematiek.

Om klachten te verminderen of om anders met gebeurtenissen om te leren gaan, wordt binnen de kleinschalige praktijk gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie (CGt), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), en van Schematherapie. Van alledrie deze therapievormen is wetenschappelijk bewezen dat ze effectief zijn.